Kansallislaulu

Lupang Hinirang

Pambansang Awit ng Pilipinas

Bayang Magiliw

Perlas ng Silanganan

Alab ng puso

Sa dibdib mo'y buhay

Lupang Hinirang

Duyan ka ng magiting

Sa manlulupig

Di ka pasisiil

Sa dagat at bundok

Sa simoy at sa langit mong bughaw

May dilag ang tula at awit

Sa paglayang minamahal

Ang kislap ng watawat mo'y

Tagumpay na nagniningning

Ang bituin at araw niya

Kailan pa ma'y di magdidilim

Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta

Buhay ay langit sa piling mo

Aming ligaya na 'pag may mang-aapi

Ang mamatay ng dahil sa iyo.